Termékpálya

Teljeskörű baromfi integráció

A fokozódó verseny és a folyamatos piaci kihívások szükségessé tették a cég tevékenységi körének bővítését megteremtve ezzel egy teljes körű baromfi integráció alapjait. Így megfelelő színvonalú és méretű vágókapacitáshoz jutott nemcsak az öko-baromfi termékeket előállító integráció, hanem az ettől sokkal nagyobb volument képviselő ipari brojler csirke rendszer is. A cégcsoport agrártevékenységét – amely magában foglalja a takarmánynövények integrációját, baromfitenyésztést, keltetést, takarmánygyártást, Ipari brojler csirke hízlalást valamint a Tanyasi csirke szabadtartású baromfinevelését- a Baromfi Coop Kft. végzi. Az élőbaromfi elsődleges feldolgozását (vágás, darabolás), az előkészített és tovább feldolgozott termékek előállítását, valamint az értékesítést a Master Good Kft. szervezi és irányítja.

Takarmányalapanyag

Az üzletág feladata a takarmánygyártáshoz szükséges gabona alapanyag megtermeltetése. A takarmány alapanyag termeltetését közel 5500 hektáron végezzük. Mind az alapanyag termeltetésnél, mind a beszerzés esetében kiemelt fontossággal bír az alapanyag minősége és nyomon követhetősége. Nem feledjük, hogy a takarmányt később emberi fogyasztásra kerülő állatokkal etetik majd meg. Ezért rendszerünkbe nem kerülhet be semmilyen génmanipulált termelésből származó alapanyag. Ezt a törekvésünket támogatja szigorú labor hátterünk, valamint monitoring rendszerünk.

Takarmánygyártás

Baromfi takarmányainkat Nyírmadán lévő speciális takarmánykeverő üzemeinkben állítjuk elő. A gyártás során a levegőt mikro szűrővel tisztítjuk valamint a takarmányt magas hőfokon higienizáljuk az erre célra speciálisan kifejlesztett berendezéssel, biztosítva ezzel a takarmány Salmonella és korokozóktól való mentességét. A baromfi takarmányainkat az integrációban megtermelt, szigorúan és folyamatosan ellenőrzött alapanyagokból állítjuk elő. A takarmány hozamfokozótól és antibiotikumtól, valamint génmanipulált alapanyagoktól garantáltan mentes. Környezetünkkel szemben felelősséget érzünk, ezért igazoltan nem használunk esőerdőtől elvett területen termelt szóját.

Szülőpártartás

A tenyésztési üzletág tevékenysége a szülőpárnevelés és tartás. Legfontosabb feladata, a jó keltethetőségű tenyésztojás előállítása. A keltető tojás minősége alapvetően határozza meg a napos csibe minőségét, ami lényegesen befolyásolja az integráció hatékonyságát és biztonságát. A megtermelt tenyésztojások, a Master Good cégcsoport keltetőibe kerülnek a baromfitelepekről. A szállítást zárt speciális gépjárművekkel végezzük. Alapvetően két típusú szülőpárral dolgozunk: hús típusú brojler, valamint színes fajtacsoportú szülőpárokkal. A Tanyasi csirke programunkhoz használt színes baromfik szintén saját telepeinkről származnak. A nevelés során különös hangsúlyt kapnak az állatjóléti intézkedések, így az összes szülőpártelepünkön a madaraknál mélyalmos tartást alkalmazunk.

Keltetés

A Master Good cégcsoport keltetési tevékenysége a cég megalakulásától kezdve jelentős szerepet tölt be az integrációs törekvéseinkben. A piac folyamatos növekedéséhez alkalmazkodva, valamint figyelembe véve a szabadtartású program szigorú előírásait (szabadtartású fajtákat külön kell keltetni a hústípusú csibéktől), új keltető üzem építését határoztuk el, amely 2003. februárjától Magyarország egyik legkorszerűbb üzemeként kezdte meg a napos csibék keltetését. A keltetőgépek teljesen automatizáltak és számítógép-vezéreltek, így lehetőségünk van a keltetés során felmerülő összes adat és információ évekre visszamenőleg történő nyomon követésére. Szigorú monitoring rendszerünk és saját laborvizsgálataink lehetővé teszik a keltetési folyamatokat ellenőrzését. A keltetési tevékenységet az állatvédelmi törvény szigorú betartása mellett végezzük. Jelenleg a napos baromfi keltetése két keltető üzemben történik.

Broiler nevelés

A Master Good cégcsoport integrációs törekvései közé tartozik, hogy létrehoztuk Magyarország legnagyobb egy tulajdonban lévő brojler csirke nevelő kapacitását. Ez több szempontból is fontos lehet mind üzleti partnereink, mind fogyasztóink számára. Saját nevelőtelepeinken Magyarországon kiemelkedő minőségpolitikát folytatunk. Ennek következménye az állandó magas minőség, valamint a szezontól független garantált mennyiségi ellátottság. Az ágazatban felnevelt madarak 18db/m2 sűrűséggel kerülnek letelepítésre. A nevelés során különös hangsúlyt kapnak az állatjóléti intézkedések. A kapacitás növelésével párhuzamosan a telepek automatizáltságát és technológiai felszereltségének továbbfejlesztését is célul tűzte ki az ágazat.

Feldolgozás

A kisvárdai feldolgozó üzem 25 éves múltra tekint vissza. Az üzem mindig is híres volt a belőle kikerülő áruk jó minőségéről. Ezt a hagyományt eddig is és ezután is folytatni kívánjuk, ezért évről évre további jelentős beruházásokat, fejlesztéseket végzünk üzemünkben.

Továbbfeldolgozás

A Master Good cégcsoport 2003 nyarán a cég tevékenységi körének bővítését határozta el. Ezért egy zöldmezős beruházás keretében megépülő továbbfeldolgozó üzem építésébe kezdtünk Petneházán. 2004 februárjában a petneházi üzemben megindult termelés. Üzemünkben elsősorban előkészített húsgyártás, valamint kényelmi ételek készítése folyik. A cégcsoport itt gyártja belföldi piacra szánt pácolt, panírorozott, főtt, marinádozott, valamint export piacra szánt kényelmi ételeit, Az üzem megfelel a legszigorúbb minőségbiztosítási követelményeknek és rendelkezik Európa valamennyi jelentős minőségirányítási rendszer megfelelőségével.

Minőségpolitika

A Bárány család 114 éve elkötelezett a minőséggel szemben. Ezt nem csak a család de a cég összes dolgozója tudja. Legyen szó a termelési folyamat bármely pontjáról, minden dolgozónk tisztában van azzal, hogy a termelési lánc végén élelmiszert gyártunk. Ennek súlyát minden kollégánk átérzi, és ennek szellemében végzi napi teendőit. A Master Good cégcsoport garantálja, hogy az általa előállított és forgalmazott baromfi termékek biztonságosan fogyaszthatók, mert a teljes termék pálya (tojó telepek, keltetés, takarmány előállítás, vágó csirkenevelés és feldolgozás) a cégcsoport tulajdonában van, ezt irányítja és ellenőrzi. A cégcsoport 100 %-ban magyar tulajdonban van, valamennyi telephelye Magyarországon található. Minden baromfiállomány zárt nevelő térben növekszik, szigorú higiéniai, állategészségügyi felügyelet mellett, mely kizárja a fertőzés lehetőségét. A baromfik takarmányozása során hozamfokozás céljából nem használunk antibiotikumot, génmódosított alapanyagokat, hormonokat és egyéb hozamfokozókat.  A nevelőtelepeken állatjóléti programokat működtetünk, melynek keretében maximalizálva van a telepítési sűrűség. A mezőgazdasági területen a tojó telepek, a keltetés, a vágó csirkenevelés HACCP élelmiszerbiztonsági rendszert működtet, GlobalGAP tanúsítással rendelkezik. Az élelmiszerüzemek a Master Good Kft. kisvárdai baromfifeldolgozó üzeme (HU 112 EK), és petneházi továbbfeldolgozó üzeme (HU 215 EK) a gyártott termékek minőségének, a biztonságos élelmiszer előállítás biztosítása érdekében IFS-BRC kereskedelmi láncok szabványa szerinti tanúsított rendszereket működtet, melyek magukban foglalják a HACCP rendszert is. A kisvárdai baromfifeldolgozó üzem rendelkezik továbbá angol Tesco FMS audittal, a petneházi továbbfeldolgozó üzem angol Tesco audittal. A termékpálya valamennyi területét a minőségirányítási, élelmiszerbiztonsági rendszerek részeként rendszeres laboratóriumi vizsgálattal (monitoring programmal) ellenőrizzük.

Export

Az elmúlt években az export piacaink: Albánia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült-Királyság, Észtország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Moldova, Montenegró, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna

Dél – Korea, Fülöp – szigetek, Hongkong, Japán, Szingapúr, Vietnám

Angola, Dél-Afrikai Köztársaság, Gabon, Guinea, Libéria, Mozambik, Kanári-szigetek

Curacao, Haiti, Kanada