Cégtörténet – A tradíció

A Master Good cégcsoport Északkelet Magyarország területén működik, integrált takarmánytermeltetéssel, baromfitenyésztéssel, keltetéssel, brojlerhízlalással és feldolgozással foglalkozik. A cégcsoport 100%-ban a Bárány család tulajdonában van.

A család 117 éve, négy generációra kiterjedően foglalkozik baromfitenyésztéssel, ezáltal Magyarország legrégibb baromfitenyésztő dinasztiája. A tradíciót elindító első generáció a Széchenyi grófok uradalmi baromfitenyésztője volt. Az általuk képviselt szakma iránti elkötelezettség generációról generációra szállt. A cégcsoport jelenlegi sikereinek a kulcsa is ebből az örökségből ered.

 

A vállalkozás kezdetben 5 fővel indult (1994), majd 1998-ban egy intenzív fejlődés kezdődött, jelentős léptékű és összegű beruházásokkal, és foglalkoztatási létszámbővüléssel. Ebben az időben létesült több baromfi tenyész- és brojlertelep, további takarmánykeverő üzem és indult a mezőgazdasági növénytermesztési integráció is.

 

A fejlesztés hosszú távú céljainak kijelöléséhez át kellett tekinteni a meglévő struktúrát, a rendelkezésre álló kapacitásokat, figyelembe véve az Európai Uniós trendeket, hisz ebben az időszakban már belátható távolságra került Magyarország Uniós csatlakozása. Több nyugat-európai tanulmányút után került a fejlesztés céljai közé, az úgynevezett szabadtartásos baromfinevelés magyarországi meghonosítása. A 2001-ben elindított Tanyasi csirke programban előállított termékek piaca az azt követő években és napjainkban is folyamatosan fejlődik.

 

A fokozódó verseny és a folyamatos piaci kihívások szükségessé tették a cég tevékenységi körének bővítését megteremtve ezzel egy teljes körű baromfi integráció alapjait. Így megfelelő színvonalú és méretű vágókapacitáshoz jutott nemcsak az öko-baromfi termékeket előállító integráció, hanem az ettől sokkal nagyobb volument képviselő ipari brojler csirke rendszer is.

 

Az élő baromfi elsődleges feldolgozását (vágás, darabolás), az előkészített és tovább feldolgozott termékek előállítását, valamint az értékesítést a Master Good Kft. szervezi és irányítja.